SD:s flyktingpolitik är skrämmande.

taggtrådNär man applicerar innehållet i de motioner SD skrivit, på verkligheten, så blir man uppriktigt sagt vettskrämd. Ofta diskuterar vi enskilda motioner och pekar på det fundamentalt felaktiga och inhumana i dem. Men vi kombinerar inte motionerna och försöker förstå vad SD:s flyktingpolitik innebär. Det borde vi göra. Det här blogginlägget utgår från en dystopisk framtid där Sverigedemokraterna har genomfört sina motioner om flyktingpolitiken. Den här läsningen är skrämmande.


De människor som kommer hit som flyktingar och söker asyl måste göra detta vid Sveriges gräns då all ansökan om asyl skall ske innan inresa till landet. Sveriges gräns skall bevakas av beväpnade tulltjänstemän.

Om du saknar identifikationshandlingar så kommer din asylansökan att nekas.

Om du har identifikationshandlingar så behöver du bevisa din flyktväg, dvs. hur du tog dig till Sverige.

Om du då uppger att du smugglats till Sverige så kommer din asylansökan nekas.

Om du inte kan bevisa hur du tog dig till Sverige utan att passera ett EU-land så kommer din asylansökan nekas.

Om du uppger att du tidigare blivit registrerad i ett EU-land så kommer din asylansökan att nekas.

Uppfyller du samtliga punkter i SD:s regelverk så ges du rätten att söka asyl i Sverige och beviljas inträde till nationen. Barn behöver dock åldersbestämmas genom vetenskapliga metoder först. De barn som ljuger om sin ålder skall få sin asylansökan nekad.


Det här är en flyktingpolitik som står i direkt kontrast mot FN:s flyktingkonvention som Sverige ratificerat. Men om vi bortser från det inhumana och fokuserar på det orimliga.

Ingen flykting som tar sig till den svenska gränsen kan uppfylla de kriterier som SD kräver att man skall uppfylla för att få söka asyl i Sverige.

Ingen.

Inte en enda människa.


En annan aspekt vi sällan pratar om är, vad sker då med de människor som redan sökt asyl i Sverige men som inte uppfyller SD:s regelverk vid ett scenario där SD tar makten över Sverige?

Det innebär om man utgår från SD:s motioner att dessa flyktingar kommer att förklaras som illegala invandrare. De uppfyller ju inte regelverket som SD stiftat. Ett regelverk där man måste uppfylla samtliga kriterier för att ges rätten till att söka asyl och få sitt ärende prövat.

Vad sker då med människor som fått avslag på sitt asylansökande?

Enligt SD skall de utvisas ur landet.  I avvaktan på ett verkställande av utvisningsdomen så skall de illegala flyktingarna placeras i spartanska förvaringsanstalter tillsammans med utländska medborgare som är dömda för brott samt livstidsdömda. Försöker de undgå utvisning genom att gömma sig så skall de betraktas som illegala invandrare som olovligen befinner sig i landet. Den som hjälper dessa illegala invandrare begår ett brott i Sverigedemokraternas samhälle. Likaså den person som inom offentlig sektor undanhåller misstankar om att man vet att någon människa befinner sig illegalt i Sverige.

När utvisningen väl verkställs så skall man deporteras till den nation där man har sitt medborgarskap. Om något land motsäger sig att ta emot en medborgare som dömts till utvisning från Sverige så skall Sveriges bistånd till det aktuella landet upphöra.


Sverigedemokraterna pratar ofta om att de vill minska invandringen med 90%.

Det skall ske genom en olaglig invandringspolitik som strider mot rådande grundlagsstiftning, Genevekonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Läs Thabo Musos juridiska rapport om varför Sverigedemokraternas invandringspolitik är olaglig här.


Källor:

Sverigedemokraternas motion om en ”ansvarsfull” invandringspolitik.

Sverigedemokraternas motion om att tulltjänstemän bör bära vapen.

Kent Ekeroths motion om att hemlösa utländska medborgare bör utvisas.

Sverigedemokraterna vill kriminalisera hjälp till ”illegala” invandrare.

Dokument som påvisar att Sverigedemokraterna står bakom Jomshofs och Ekeroths motion.

Kent Ekeroths motion om att bygga spartanska förvaringsanstalter till asylsökande och utländska medborgare dömda för brott

Johnny Skalins motion om att dra in bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal.Så vet du om du passar som fotsoldat i den sverigedemokratiska nätsvansen

image

Talangen består av tio meningar där du själv fyller i slutet av meningsuppbyggnaden med svarsalternativ A eller B.
Syftet med talongen är att utröna om du passar som fotsoldat i den sverigedemokratiska nätsvansen.

1. Du anser att en muslim är…
A. …en person som bekänner sig till en religion.
B. …en person som vill ta över världen.

2. Om någon tvingar dig att välja mellan enfald och mångfald så väljer du…
A. …mångfald.
B. …enfald.

3. Du anser att den enskildes kulturella uttryck..
A. … är upp till den enskilde att bestämma över själv.
B. … skall  överensstämma med vad staten beslutat är tillräckligt svenskt annars bör den enskilde inte få ingå i nationen.

4. När någon pratar om att Sverigedemokraterna har en nazistisk historia så kommer du…
A. … hålla med.
B. …ta upp vänsterpartiets kommunistiska historia och prata om att socialdemokraterna någon gång under 1900-talet godkände tvångssteriliseringar.

5. Du tror att källkritik är…
A. …att kritiskt granska en källa.
B. …en frukt.

6. Du tror att politiskt korrekt…
A. … är något beundransvärt och någonting alla människor bör sträva efter.
B. … är ett skällsord man använder för att stigmatisera sina meningsmotståndare.

7. När någon av politikerna i partiet du röstar på döms för ett grovt brott så kommer du att…
A. …fördöma politikerns handlingar och ta avstånd.
B. …prata om ”sjuklövern”.

8. Du anser att tiggare är…
A. …fattiga.
B. …rika.

9. Du anser att Sverige har en...
A. …demokrati.
B. …demokratur.

10. Du ser Jimmie Åkesson som en…
A. … högerpopulistisk politiker. (nåja)
B. …den stora ledaren.

Om du valde B i större utsträckning än A så passar du utmärkt in i den sverigedemokratiska nätsvansen.
Fyll i talongen och skicka till info@sverigedemokraterna.se

Du kan även göra testet här…

http://www.pajascalle.host22.com/dotest.html